szkolenia

drukuj
24.05
2019

KURS OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA 24 – 25 maja 2019 r.

Prowadzący: dr n. med. Artur Szczodry, dr n.med. Dariusz Chruściak
Miejsce: Kielce
Wolne miejsca: 18

Przeznaczony dla osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania jonizującego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Kurs dla specjalności LST Lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości.

Program szkolenia z zakresu

OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego,

oddziaływanie promieniowania z materią.

Promieniotwórczość.

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.

Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych

w danej dziedzinie.

Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.

Podstawy radiologii, biologiczne efekty działania promieniowania

jonizującego.

Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.

Efekty deterministyczne.

Ogólne założenia ochrony radiologicznej.

Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta

(w tym dzieci i młodzież).

Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.

Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych

dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.

Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.

System zarządzania jakością.

Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

Uczestnicy szkoleń otrzymują:

– materiały szkoleniowe (wersja CD)

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

– Certyfikat na okres 5 lat (po zdaniu egzaminu).

Koszt szkolenia: 700 zł

Kurs rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 9:00.

 

Uczestnicy mają zapewnione przerwy kawowe i lunch.
24.05
2019

KURS OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA 24 – 25 maja 2019 r.

Prowadzący: dr n. med. Artur Szczodry, dr n.med. Dariusz Chruściak
Miejsce: Kielce
Wolne miejsca: 18

Formularz
  1. * Faktura:
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Meditrans sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kielcach, ul. Podlasie 16c. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podanie Twojego imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu. Są to podstawowe dane jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć  Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon, a także podajesz je dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).