Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu: www.meditrans.pl

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

       Meditrans spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
       ul. Podlasie 16C
       25-108 Kielce
       KRS:  0000394199

 

 1. W zależności od sposobu i celu korzystania z serwisu przez odwiedzającego jego Administrator może gromadzić następujące dane:
 • Dane gromadzone automatycznie przez właściciela serwisu to adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki cookies itp.
 • Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, np.:
  - Imię i Nazwisko
  - Adres e-mail
  - Adres do korespondencji / wysyłkowy
  - Numer telefonu
  - Numer Identyfikacji Podatkowej
 1. Gromadzone przez Administratora dane są wykorzystywane zgodnie ze wskazanym w  serwisie przeznaczeniem.  

- Newsletter – w przypadku wyrażenia zgodny na otrzymywanie informacji drogą e-mail, odwiedzający deklaruje i potwierdza chęć otrzymywania różnego rodzaju materiałów informacyjnych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail; w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z powyższej zgody;

- Formularze kontaktowe – wymagają podania określonych danych w celu uzyskania różnego typu informacji lub zadeklarowania uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, warsztatach; dane uzyskane w ten sposób wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie lub rejestracji uczestnika szkolenia;

- Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości serwisu.

Zgromadzone w powyższy sposób dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych oraz organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   - Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  - Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

-  Konfiguracji serwisu
    - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    - rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   - zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   - zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   - rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

-  Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 - Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   - poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

-  Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

-  Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

-  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

-  prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

-  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

-  wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w  dowolnym momencie, jednak zmiany te nie ograniczą zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, Użytkownik Serwisu zostanie o nich poinformowany w ramach zakładki „Polityka prywatności”.